Własny park maszynowy – czy jest to opłacalne?

Rozsądna inwestycja w urządzenia

Posiadanie własnego parku maszynowego niewątpliwie ułatwia funkcjonowanie firmy i gwarantuje jej samowystarczalność. Jednak skompletowanie wszystkich niezbędnych do prawidłowej działalności urządzeń wiąże się z kosztami, które mogą znacznie obciążyć budżet przedsiębiorstwa.

Park maszynowy – charakterystyka

Park maszynowy to ogółem wszystkie maszyny, urządzenia i sprzęty, które znajdują się na wyposażeniu przedsiębiorstwa, np. zakładu produkcyjnego czy przemysłowego. Stanowią one część infrastruktury oraz kapitału firmy i pozwalają określić efektywność jej działalności. Rodzaj parku maszynowego, a konkretniej rodzaj i przeznaczenie znajdujących się w nim maszyn różni się w zależności od profilu działalności przedsiębiorstwa. Rola parku maszynowego w przedsiębiorstwie jest jasna – w zależności od liczebnego zasobu maszyn, ich różnorodności i specyfiki przeznaczenia, a także od jakości wykonania, a zarazem funkcjonowania zależy finalnie jakość wykonywanych usług czy towarów, co przekłada się na ilość pozyskiwanych klientów oraz kondycję finansową organizacji.

Elementy składowe

W zależności od usług bądź towarów wchodzących w skład portfolio przedsiębiorstwa, do jego prawidłowego i efektywnego funkcjonowania potrzebne są określone rodzaje maszyn. W asortymencie firmy należącej do branży budowlanej znaleźć się mogą urządzenia należące do grupy sprzętu lekkiego (przykładowo: betoniarki, szlifierki, zagęszczarki, agregaty czy pompy), ciężkiego (takie jak np. koparki, ładowarki, walce czy wózki widłowe), a także inne urządzenia niezbędne do wykonywania prac: ogrodzenia, podpory, kontenery, a także agregaty czy nagrzewnice.

Zwyżki i ładowarki teleskopowe

Jednym z elementów wyposażenia firmy oferującej usługi budowlane są zwyżki. Terminem tym określa się urządzenia przeznaczone do pracy na wysokościach, których budowa (konstrukcja zawierająca podnoszone platformy lub kosze), umożliwia pracownikowi wykonywanie zadań w określonym, umieszczonym na danej wysokości miejscu. Na rynku oferowane są typy zwyżek różniące się m. in. możliwościami przemieszczania się – wyróżniamy tutaj podnośniki samojezdne bądź te poruszające się przy użyciu samochodów (umieszczane na nich) czy sposobami ich podnoszenia (m. in. zwyżki nożycowe lub teleskopowe). Wśród prac, które stają się możliwe do wykonania dzięki wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu wymienić można m. in. instalację dachów, montaż okien i rynien, wykańczanie elewacji, prowadzenie prac dotyczących montażu oświetlenia zewnętrznego bądź odśnieżanie.

W przemyśle budowlanym zastosowanie znajdują również ładowarki teleskopowe, czyli maszyny służące do rozładunku i przemieszczania materiałów. Skuteczne działanie  zawdzięczają platformą teleskopowym umożliwiającym montaż potrzebnych do wykonania danej czynności elementów. Dla przykładu – rozładunek towarów często odbywa się z wykorzystaniem plastikowych wideł, przemieszczanie ich – dzięki szufli. Tak jak opisane wcześniej zwyżki, ładowarki teleskopowe służą także do prac wysokościowych, możliwych do wykonania dzięki platformom roboczym.

Opłacalność inwestycji

Przedsiębiorca rozważający inwestycję w wielozadaniowy park maszynowy powinien wziąć pod uwagę przede wszystkim jej długofalową opłacalność.  Posiadanie własnego kompletu maszyn ma niewątpliwie wiele niebagatelnych zalet. Należą do nich samowystarczalność, co oznacza stałą dostępność maszyn, co umożliwia zapewnienie wysokiej jakości usług klientom w kontekście czasowym, możliwość swobodnej dyspozycji urządzeniami pozwalającą na priorytetyzację zadań, a także – co niezwykle istotne – możliwość ewentualnego wzbogacania portfolio firmy, co realnie podniesie wartość rynkową firmy przekładającą się na zyski. Jednak zasilenie firmy o własny park maszynowy nie jest dostępne dla wszystkich, a przynajmniej nie w wymiarze kompletnym. Przedsiębiorcy stawiający pierwsze kroki w danej branży, a także ci, którzy należą do sektora firm średnich, powinni rozważyć działania etapowe, polegające na ewentualnym zakupie maszyn najbardziej niezbędnych i obsługujących działania flagowe, natomiast pozostałą część zleceń obsługiwać dzięki usłudze wynajmu. Na rynku outsourcingowym znaleźć można wiele ofert skierowanych do różnych gałęzi przemysłu. Wybór odpowiadającego na potrzeby inwestora w sposób optymalny dostawcy, powinien zostać poprzedzony wnikliwą analizą kosztową, uwzględniającą wskaźniki ekonomiczne firmy z co najmniej kilkuletnim wyprzedzeniem.