Jakie są sposoby na odwodnienie dachu płaskiego?

Dachy płaskie, stosowane głównie jako pokrycie hal magazynowych, produkcyjnych czy supermarketów, to typ pokrycia dachowego cechujący się z jednej strony łatwym dostępem do zainstalowanych na nim urządzeń wentylacyjnych, telekomunikacyjnych i innych, a z drugiej wymagający zastosowania specjalistycznych rozwiązań z zakresu przeciwdziałania zaleganiu śniegu czy odprowadzania wody deszczowej. W niniejszym artykule przedstawiona zostanie problematyka drugiego z wymienionych zagadnień, czyli odwodnienia dachu płaskiego.

Problematyka odwodnienia dachu płaskiego

W przeciwieństwie do dachu spadzistych, na dachach płaskich nie występuje tak silne grawitacyjne wymuszanie spływu wody w kierunku umieszczonych na obrysie rynien, skąd następnie jest ona kierowana do rur spustowych, odprowadzających ją na poziom gruntu.

Zgodnie z naturalnym zachowaniem wody, opisywanym w ramach mechaniki płynów, w przypadku dachów płaskich istnieje ogromne ryzyko tworzenia się rozlewisk i kałuż, znanych wszystkim w powierzchni ulic i chodników. Aby temu zapobiec, na dachach płaskich stosuje się systemy odwodnienia, podzielone ze względu na zastosowaną technologię na dwa rodzaje: grawitacyjne i podciśnieniowe.

Odwodnienie grawitacyjne dachu płaskiego

Odwodnienie grawitacyjne jest rozwiązaniem bliźniaczym dla systemu rynien i pionów, stosowanych przy dachach spadowych. Dzięki zastosowaniu odpowiednio wyprofilowanych spadów i pionów woda jest odprowadzana z dachu w sposób naturalny, tak jak ma to miejsce w przypadku dachu spadowego czy studzienek kanalizacyjnych, umieszczonych na skrajach profilu jezdni.

W systemie tym woda przepływa przez część profilu rury odprowadzającej, umożliwiając jednocześnie wspierającą jej odpływ cyrkulację powietrza na zasadzie identycznej z dostawaniem się powietrza do wewnątrz butelki, z której wylewamy ciecz. Dzięki temu woda spływa pionami na poziom gruntu w sposób cichy i równomierny, nie powodując przeciążenia systemu.

Odwodnienie podciśnieniowe dachu płaskiego

Drugim rodzajem odwodnienia, instalowanym na budynkach o płaskiej konstrukcji dachu jest odwodnienie podciśnieniowe. Działając na zasadzie syfonu, odwodnienie to w praktyce zasysa wodę z powierzchni dachu przy użyciu kanałów wpustowych. Warunkiem prawidłowego działania tego typu odwodnienia jest odpowiednia wysokość pionów, zapewniająca wygenerowanie wystarczająco wysokiego podciśnienia i wypełnienie całego przekroju rurociągu wodą.

 Ponadto odwodnienie podciśnieniowe sprawdza się jedynie w przypadku dachów, których powierzchnia nie przekracza dziesięciokrotności wysokości budynku, przy zachowaniu odpowiedniej jego wysokości. Przekroczenie tych wartości może bowiem doprowadzić do wyrównania się ciśnienia w całej instalacji, co w rezultacie spowoduje brak spływu deszczówki lub do powstania zjawiska kawitacji, to jest zbyt szybkiego przepływu wody przez instalację, która poprzez siłę tarcia może doprowadzić do jej wrzenia na powierzchni styku, co w rezultacie może doprowadzić do rozszczelnienia się całej instalacji.

Jak właściwie dobrać system odwodnienia do dachu płaskiego?

Biorąc pod uwagę, że każdy z wymienionych wyżej systemów sprawdza się w innych warunkach, dobór właściwego odwodnienia dachu płaskiego powinno rozpocząć się od pozyskania dokładnych danych dotyczących planowanej wysokości budynku, powierzchni dachu i jego ostatecznego kształtu.

Właściwe rozmieszczenie kanałów odpływowych i, co za tym idzie, wlotów spustowych do instalacji pionowej, których przekrój i przepustowość różnią się w zależności od wybranego systemu, znacząco wpływają na ogólną ilość wody, która może zostać odprowadzona z dachu, co z kolei bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo użytkowania budynku, eliminując ryzyko zalegania wody na jego dachu, co ma szczególne znaczenie w sezonie jesienno-zimowym.