Rodzaje magazynów dla Ciebie i Twojej firmy

Magazyny odgrywają ważną rolę zarówno w działalności produkcyjnej, jak i handlowej. Są niezastąpione w branży przemysłowej i rolniczej. A to nie koniec możliwości ich wykorzystania. Magazyny przede wszystkim zapewniają odpowiedni przepływ produktów i surowców oraz stanowią miejsce przechowywania towarów. Aby magazyny spełniały swoje funkcje, konieczne jest nie tylko optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej, ale również dokonanie wyboru odpowiedniego rodzaju magazynu.

Rodzaje i klasyfikacja magazynów

Magazyny stanowią współcześnie zróżnicowaną grupę powierzchni i obiektów. Podzielić je można według różnorakich kryteriów. Magazyny podzielić można przede wszystkim ze względu na:

 • konstrukcję,
 • funkcję,
 • lokalizację.

Niemniej jednak magazyny podzielić można również ze względu na sposób składowania towarów, sposób rozmieszczenia towarów, rodzaj produktów, stopień zmechanizowania, a także ze względu na sposób załadunku. Podstawowym podziałem magazynów jest jednak podział ze względu na konstrukcję. Na tej podstawie wymienia się magazyn: 

 • otwarty, 
 • półotwarty,
 • zamknięty.

Magazyn otwarty

Magazyny otwarte obejmują specjalnie place składowe i składowiska, które zostały przez przedsiębiorcę lub firmy zajmujące się kompleksową obudową obiektów przemysłowych w odpowiedni sposób przystosowane i wydzielone. Magazyny tego typu są oczywiście odpowiednio ogrodzone. Posiadają nawierzchnię utwardzoną lub gruntową. Przeznaczone są głównie do składowania produktów i towarów, które są odporne na działanie warunków atmosferycznych.  

Magazyn półotwarty

Magazyn półotwarty w przeciwieństwie do magazynów otwartych w nieco lepszy sposób zabezpiecza przechowywane towary i produkty przed działaniem warunków atmosferycznych oraz osób trzecich. Różnica pomiędzy magazynem półotwartym a otwartym dotyczy głównie konstrukcji magazynu. Magazyn półotwarty w przeciwieństwie do magazynu otwartego jest zadaszony. Może również posiadać ścianę boczną. Warto podkreślić, iż zastosowanie zadaszenia oraz ściany bocznej zapewnia skuteczniejszą ochronę towarów, a z drugiej strony tylko w nieznaczny sposób podnosi koszt wzniesienia magazynu. Magazyny półotwarte to przede wszystkim:

 • wiaty,
 • zasieki,
 • zbiorniki otwarte zarówno zagłębione, jak i naziemne.

Magazyn zamknięty

Magazyn zamknięty posiada zadaszenie oraz ściany boczne. Może posiadać wiele kondygnacji. Magazyny zamknięte mogą występować w formie magazynów podziemnych, jak np. kopce i piwnice, jak i magazynów naziemnych. Magazyn zamknięty zapewnia najlepszą ochronę surowców i produktów przed uszkodzeniem i działaniem warunków atmosferycznych, a także ewentualnymi kradzieżami i zniszczeniami. Warto wspomnieć, iż magazyny zamknięte mogą zostać wzniesione dzięki wykorzystaniu różnorakich rozwiązań technologicznych. Umożliwia to dostosowanie magazynu zamkniętego do przechowywania bardziej wymagających kategorii towarów. Magazyny zamknięte to przede wszystkim:

 • budynki,
 • silosy,
 • zbiorniki.

Firmy zajmujące się budową obiektów przemysłowych z pewnością doradzą Ci odpowiedni rodzaj magazynu idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.