Funkcjonalne i efektywne ogrzewanie dużych powierzchni

Wybór źródła ciepła dla wielkopowierzchniowych obiektów przemysłowych

Dobór odpowiedniego źródła ciepła dla wielkopowierzchniowego obiektu stanowi dla przedsiębiorców pewnego rodzaju wyzwanie. Przyglądając się dostępnym na rynku ofertom muszą oni uwzględnić specyfikę swojej działalności oraz zakres budżetowy.

Obiekty przemysłowe o dużej powierzchni, takie jak np. hale produkcyjne czy magazyny, a także przestrzenie usługowe wymagają specjalnego podejścia, jeśli chodzi o kwestię ogrzewania. Wykorzystywane w tego typu przestrzeniach urządzenia mają za zadanie zapewnienie komfortu przebywającym w nich pracownikom, spełniane standardów ekologicznych oraz kosztowych. Na rynku usług grzewczych znaleźć można wiele rozwiązań dostosowanych do rozległych powierzchni.

Rodzaje źródeł ciepła

Jako, że ogrzewanie tradycyjne, polegające na uprzednim podgrzaniu nośnika ciepła, czyli wody, zupełnie nie sprawdza się w przestrzeniach o dużym metrażu, ze względu na obiektywnie długi czas nagrzewania przestrzeni, producenci urządzeń grzewczych oferują rozwiązania alternatywne, ze specjalnym zastosowaniem. Zaliczyć do nich możemy m. in. systemy takie jak:

  1. Ogrzewanie gazowe.
  2. Ogrzewanie elektryczne.
  3. Ogrzewanie powietrzne.

Ogrzewanie gazowe

Pierwszy z nich polega na wykorzystaniu promienników zasilanych gazem. Działanie systemu oparte jest na przesyłaniu promieniowania cieplnego od nagrzanego rdzenia promiennika do ogrzewanego elementu, np. podłogi. Zaletami tego systemu jest energooszczędność, równomierne rozłożenie temperatury w obiekcie, możliwość centralnego sterowania pracy instalacji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii czy brak konieczności konserwacji.

Ogrzewanie elektryczne

Kolejną propozycją jest ogrzewanie elektryczne, które jako nośnik wykorzystuje m. in. nagrzewnice powietrza oraz promienniki podczerwieni. Do ostatniej wymienionej kategorii należą m. in. promienniki rurowe, ogrzewające poszczególne elementy instalacji, co w konsekwencji umożliwia uzyskanie odpowiedniej temperatury dla wybranej hali. Urządzenia te zajmują niewiele miejsca i mogą być montowane w przestrzeniach o dowolnym kształcie. Są bezgłośne, ponadto nie powodują emisji szkodliwych pyłów. Istotną z punktu widzenia kosztowego informacją jest to, że dzięki swojej specyfice promienniki mogą ograniczyć zużycie energii średnio do 50%. Jedną z opcji ogrzania wielkopowierzchniowego obiektu są nagrzewnice elektryczne wchodzące w skład systemu ogrzewania powietrznego.

Ogrzewanie powietrzne

System tego typu najczęściej znajduje zastosowanie w przestrzeniach, w których nieprzerwanie przebywają ludzie. Działanie poprzez nawiew umożliwia stałą wymianę powietrza i gwarantuje równomierny rozkład temperatury. Jej wysokość waha się od 18 do 20 stopni Celsjusza, co zapewnia optymalne warunki pracy osobom przebywającym w nagrzewanym pomieszczeniu. Urządzeniami najczęściej wykorzystywanymi w tym typie ogrzewania są, wspomniane już, nagrzewnice. Do ich najczęściej wymienianych zalet należy łatwość obsługi i sterowania, bezpieczeństwo stosowania oraz brak emisji szkodliwych spalin czy nieprzyjemnych zapachów. Występują w różnych wariantach mocy, w przypadkach konieczności ogrzewania hal przemysłowych, sięgającej nawet do 40 kW.

Wybór odpowiedniego źródła ogrzewania dla dużego obiektu przemysłowego wymaga od przedsiębiorców uprzedniego określenia indywidualnych preferencji i specyfiki zapotrzebowania. Bogata oferta rynkowa umożliwia uwzględnienie wszystkich istotnych dla usługobiorcy kwestii wraz z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i ekologii.