O czym musi wiedzieć każdy inwestor? Ogólne zasady montażu rynien

Prawidłowo funkcjonujący i właściwie odprowadzający wodę system rynnowy jest uzależniony od jego poprawnego montażu. Montując rynny, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, takich jak rodzaj dachu i sposób umiejscowienia okapu oraz rozszerzalność termiczną materiału, z którego wykonane są rynny. Zamontowane pod okapem powinny znajdować się na wysokości, poniżej linii stanowiącej przedłużenie płaszczyzny dachu. W celu uniknięcia zsuwania się śniegu z dachu wprost na rynnę.

Instrukcja montażu – krok po kroku 

Na samym początku należy wyznaczyć pozycję leja spustowego. Będzie on stanowić najniższy poziom całego systemu. Następnie wprost do krokwi lub łat dachowych należy zamontować uchwyty (proste lub skręcone) wraz z listwą mocującą (prostą lub skręconą).

Między uchwytami powinna być zachowana odległość 40-50 cm. Montując system rynnowy, powinno zachować się spadek minimum 2 mm na każdy 1 m w kierunku leja spustowego. Wszystko po to, aby woda mogła swobodnie spływać. Aby prawidłowo wyznaczyć spadek rynien w pierwszej kolejności montuje się uchwyt, który znajduje się najdalej. Pomiędzy uchwytami warto rozciągnąć sznurek i za jego pomocą wyznaczyć spadek rynny. W celu umieszczenia rynny w uchwytach należy wywinięcie rynny włożyć w nosek frontowy uchwytu. Następnie wcisnąć ją pod nosek tylny.

Poszczególne części systemu rynnowego można docinać na pożądaną długość za pomocą piłki o małych zębach. Należy zachować kąt prosty podczas cięcia.

Narożnik, złączkę i lej spustowy należy połączyć z rynną przez nałożenie na zewnętrzne wywinięcie rynny, a następnie nasunięcie na wewnętrzne wywinięcie. Dwa końce rynny muszą znajdować się w odległości około 5 mam od ograniczników. Łącząc poszczególne elementy systemu rynnowego, trzeba na uwadze właściwe położenie uszczelek w narożnikach, złączkach i lejach. Zaleca się montaż dodatkowych uchwytów na łączeniach poszczególnych elementów.

W kolejnym kroku trzeba zamontować denka rynnowe. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie położenie uszczelek i wsunąć denko w zewnętrzne wywinięcie rynny, a potem zatrzasnąć na jej wewnętrznym wywinięciu. 

Następnie rury spustowe przez wcisk trzeba połączyć ze złączkami, kolanami oraz lejami. Przy okapach dachowych, które wystają od płaszczyzny ściany na odległość dalszą niż 10 cm, a odsadzkę trzeba przedłożyć wykorzystując rurę spustową. Łącząc poszczególne elementy, należy pamiętać o zachowaniu 10 mam luzu.

W następnym kroku czas na montaż obejmy, którą przymocowuje się do ściany za pomocą odpowiedniej długości haka. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, można zastosować stabilizujący kołnierz elewacyjny. Obejmy należy stosować co 2-2,5 m. W ostatnim kroku łączy się rury spustowe za pomocą złączek.