Montaż systemów rynnowych

System rynnowy jest niezbędny w każdym budynku, aby woda opadowa i roztopowa była prawidłowo
odprowadzana z połaci dachu. Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów systemów, które są
zróżnicowane pod względem wielkości, użytych materiałów oraz estetyki. Do prawidłowego działania
rynny konieczne jest odpowiednie dopasowanie konkretnego typu oraz dobrze wykonany montaż, oparty
o kilka najważniejszych zasad. Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do poważnych i bardzo
kosztownych uszkodzeń dachu i elewacji.

Montaż rynien PCV i rynien metalowych

Cały proces montażu systemu rynnowego jest niezwykle ważny i powinien być odpowiednio
zaplanowany. Instalacja rynien wykonanych z PCV może mieć inne wymogi, niż w przypadku
orynnowania metalowego, dlatego najpierw należy zapoznać się z zaleceniami, między innymi
dotyczącymi rozstawu haków.
Rynny składają się z kilku odcinków, łączonych ze sobą w sposób umożliwiający spływanie wody w dół.
Nieprawidłowy montaż i zatrzymywanie się wody w rynnie może prowadzić do zamarznięcia w okresie
zimowym, a w efekcie do rozszczelniania się. Konsekwencjami takiej sytuacji jest przeciekanie i
zmniejszanie się sztywności całej rynny.

Etapy montażu systemów rynnowych

Montaż systemu rynnowego musi być poprzedzony odpowiednim wyborem wszystkich elementów.
Należy wziąć pod uwagę wymaganą wydajność systemu do posiadanej powierzchni dachu, na którą
wpływa przekrój rynien, przekrój rur spustowych oraz ilość spustów i ich lokalizacja w ciągu rynnowym.
Dobrze jest unikać montażu systemów rynnowych w temperaturach poniżej 5 stopni oraz w
temperaturach powyżej 25 stopni, gdyż niektóre tworzywa mogą kurczyć się bądź rozszerzać pod
wpływem zmian temperatur.
Do instalacji niezbędne są haki – nakrokwiowe lub doczołowe – różniące się od siebie materiałem,
kształtem i sposobem montażu. Pierwsze z wymienionych montuje się na podwójnej łacie okapowej,
gwarantują prawidłową wentylację połaci. Drugie z kolei charakteryzuje łatwiejszy montaż i brak
konieczności ingerencji w pokrycie dachowe. Każdy typ haków musi być montowany z zachowaniem
odpowiedniego spadku (od 3 do 5 milimetrów na 1 metr bieżący) i prawidłowym zagęszczeniu w
miejscach, gdzie znajdują się złączki rynien i narożników. Narożniki bezwzględnie montuje się w
przypadku dachów wielospadowych i kopertowych. Kształt haków powinien być dopasowany do kształtu
rynien, co zapobiegnie problemom z ich montażem.
Kolejnym etapem jest montaż poziomych elementów systemu, uwzględniając miejsce na lej spustowy.
Części wystające poza krawędzie dachu powinny zostać przycięte, zaś koniec rynny powinien zostać
zaślepiony denkiem. Następnie montuje się elementy pionowe, które będą odpowiedzialne za
odprowadzenie wody z dachu. Do leja spustowego należy przymocować kolanko, do którego następnie
przytwierdza się pierwszą część rury spustowej.

Montaż rur spustowych

Montaż rur spustowych powinien być poprzedzony zamontowaniem dwóch kolan o kącie 45 stopni, w
celu poprowadzenia instalacji blisko elewacji budynku. Kolejnym krokiem jest instalacja dybli z obejmami
o długości dopasowanej do grubości ocieplenia budynku. Obejmy należy skręcić w sposób zapewniający
rurze pewne mocowanie, bez jej uszkadzania. Co ważne, odległość pomiędzy kolejnymi obejmami nie
powinna przekraczać 1,8 metra. Ostatnim etapem jest wykonanie odpływu wody z zamontowanego
systemu – do kanalizacji lub na grunt.
Każdy system rynnowy powinien być systematycznie konserwowany, aby jego żywotność mogła trwać
jak na dłużej. Tylko wtedy będzie mógł prawidłowo funkcjonować, a w razie wykrytych nieprawidłowości
będzie można szybko zareagować. Przegląd powinien obejmować między innymi drożność rynien i stan
powłok lakierniczych.

Błędy w montażu systemu rynnowego

Podczas montażu systemu rynnowego pojawić się mogą rozmaite błędy, które na pewnym etapie
użytkowania dadzą o sobie znać i doprowadzą do poważnych konsekwencji.

Pierwszym elementem, jaki może prowadzić do nieprawidłowego działania orynnowania, są usterki
poszczególnych elementów systemu. Choć każdy z nich wykonany jest z trwałych i wytrzymałych
materiałów, mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne. Warto więc zabezpieczyć wszystkie
części przy pomocy farby zaprawkowej, która zapobiegnie problemom z powłokami lakierniczymi.
Problematycznie bywają także docięcia rynien, gdyż tego typu elementy dopasowywane są przez
docięcie dopiero na placu budowy. Źle wykonane mogą prowadzić do rozszczelnień oraz obniżenia
żywotności rur i rynien. Zbyt nisko zamontowane mogą z kolei doprowadzić do zacieków na elewacji,
przez problem z trafieniem wody do rynny.
Nieprawidłowo zaprojektowany i wykonany spadek w rynnach może prowadzić do zatrzymywania się
wody, osadzania się nieczystości lub też zamarzania. W efekcie sprawność całego systemu zostanie
obniżona, może prowadzić też do konieczności wymiany niektórych elementów. Podobnie jest w
przypadku nieodpowiedniego rozstawu haków – taka sytuacja może doprowadzić do zerwania się rynien
pod wpływem ciężaru zbierającej się wody.